Estadístiques

Diagnòstic dinàmic

En aquest apartat es poden consultar els resultats del diagnòstic dinàmic que vam realitzar sobre l'impacte de la pandèmia i de les mesures que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) va adoptar per a reduir el seu impacte.

D'una banda, vam voler mostrar des d'un punt de vista quantitatiu el nombre de casos positius i morts ocorregudes entre les persones preses i els/les treballadors/es penitenciaris, el que pot consultar-se en la gràfica dinàmica.

D'altra banda, vam voler analitzar des d'un punt de vista qualitatiu les conseqüències que la pandèmia i les mesures adoptades per l'administració van tenir en relació amb certs aspectes com: les comunicacions de les persones preses amb l'exterior, el règim de quarantena / aïllament, l'accés a la justícia, als serveis de salut, a les activitats de reinserció, laborals o educatives, i respecte de la reducció de població penitenciària. Aquesta informació pot consultar-se en els diferents informes que vam publicar als diversos períodes d'avaluació de la pandèmia des del primer Estat d'Alarma (març de 2020) fins al final de l'últim, al maig de 2021.