1- Què és el SIRECOVI?

És un Sistema de Registre i Comunicació per a la protecció de víctimes de Violència Institucional.

Es posa en funcionament quan es rep una comunicació de que una persona que presumptament ha sofert maltractaments o tortures en espais de privació de la llibertat (per exemple, presons, comissaries de policia, centres de menors o centres d'internament d'estrangers) o a la via pública per algun/a agent de l'autoritat.

2- Qui ha creat i és responsable del SIRECOVI?

El SIRECOVI és un sistema creat i gestionat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Centre de Recerca de la Universitat de Barcelona.

Per això, el SIRECOVI pertany a la Universitat de Barcelona (UB). El seu Vicerrector ha expressat: “La Universitat de Barcelona presenta aquesta important eina i compleix així amb la seva obligació de rendir comptes davant la societat i de transmissió de coneixement en matèria de protecció efectiva dels drets humans”

3- Què és un sistema de registre, alerta i comunicació?

En rebre una denúncia l'equip de l’Observatori seguirà una sèrie de passos, entre ells aconseguir el consentiment de la persona afectada per actuar, i després registrarà el cas.

Seguidament, es comunicarà davant institucions públiques i organitzacions socials, nacionals i internacionals de protecció de drets humans alertant-les de la situació perquè iniciïn procediments de protecció de la víctima de tortures o maltractaments.

El SIRECOVI no constitueix un mecanisme processal, no pot ser part ni tramitar processos penals ni judicis.

4- Qui pot informar sobre presumptes maltractaments?

La comunicació que rep l’Observatori pot provenir de la pròpia víctima, els seus familiars, un amic o amiga, el seu advocat o advocada, algun testimoni o alguna organització de drets humans.

La comunicació pot realitzar-se mitjançant el formulari que trobarà en aquesta pàgina web en la secció “Denuncia-ho”. De no ser possible, també pot fer-se mitjançant visites personals a la seu de l’Observatori, per telèfon al 934024417 o 934039672, o per e-mail a: alertasirecovi@ub.edu.

5- A quines institucions es comunica?

La selecció d'organitzacions depèn de les particularitats del cas i de la voluntat de la víctima.

En casos de greu risc per a la víctima, la llei autoritza a comunicar al Síndic de Greuges (o defensor del Poble) i a les autoritats judicials, de manera immediata.

La resta de les institucions podran ser:

6- Què s'espera de l'activació del SIRECOVI?

Una ràpida resposta per part de les institucions públiques i les organitzacions socials a través de la qual es dirigeixin a les institucions responsables de la suposada vulneració sol·licitant informació o accions concretes per a la protecció de la víctima.

Les institucions, segons les seves competències, demanaran explicacions sobre el cas i sol·licitaran mesures de protecció a la víctima per exemple, sol·licitar el seu trasllat a un altre Centre, que sigui visitada per personal mèdic, que es presentin els informes mèdics, que es permetin visites de comprovació de l'exterior, etc.

7- Com es fa el seguiment del cas?

El SIRECOVI informarà de totes les novetats a la família, víctima o persona denunciant així com també als organismes de les noves situacions que puguin produir-se.

Així, tota resposta que el SIRECOVI rebi de les comunicacions abans assenyalades, serà també comunicada a la víctima de l'agressió així com als seus familiars. Aquestes comunicacions serán confidencials i només estaran dirigides a les persones que la víctima hi hagués consentit expressament.

8- Què és el banc de dades de violència institucional?

En fer-se el registre i comunicacions d'un cas passarà a formar part d'un banc de dades de caràcter intern.

Les dades seran tractades exclusivament per l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, segons la normativa de protecció de dades i establint les mesures de seguretat adients per a la salvaguarda de la privacitat de les víctimes.

9- Per què un mapa de casos?

Per a poder tenir una idea de la dimensió del fenomen i crear consciència pública sobre la violència institucional, creiem important poder visualitzar de manera clara els casos que es donen a Catalunya. La publicació es farà de manera anònima, sense incloure cap dada personal, i sempre que la víctima estigui d'acord.

A més, periòdicament, el SIRECOVI presentarà públicament informes i estadístiques que permetin una anàlisi de les possibles vulneracions de drets humans a Catalunya.

10- Qui més col·labora amb el SIRECOVI?

El SIRECOVI disposa del suport exprés del Relator Especial sobre la Tortura de Nacions Unides.

Així mateix, disposa del suport d’altres institucions públiques com l’Ajuntament de Barcelona, el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) i la Xarxa Euro-Llatinoamericana per a la prevenció de la tortura i la violència institucional (RELAPT). A continuació, en l’enllaç podrà trobar-se una carta d’aval de Juan Méndez, Relator Especial per a la Tortura de la ONU.

VIDEO

Denuncia-ho!

SI HAS ESTAT VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL, O CONEIXES A ALGÚ QUE HO HA ESTAT, EXPLICA’NS EL CAS I ANALITZAREM LA TEVA SOL·LICITUD.

Des d’aquest apartat podrà remetre’ns el seu cas. Per tal de poder gestionar-ho necessitem que llegeixi atentament el següent dret d'informació i les dades que recollirem mitjançant el formulari. Si està d'acord cliqui en la casella acceptant aquestes condicions i després podrà emplenar el formulari. Un cop rebuda la informació, l'analitzarem i ens posarem en contacte amb vostè.

Dret d'Informació

Li informem que en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades personals recollides a través del següent formulari seran tractat amb la finalitat de gestionar les denúncies sobre violència Institucional rebudes per l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, generant una base de dades de caràcter interna, garantint la seva seguretat seguint els procediments previstos en la normativa europea de protecció de dades. A més, també seran tractats amb la finalitat de gestionar la posterior comunicació de dades als organismes o institucions competents. Aquests organismes o institucions que podrien rebre la informació són:

Àmbit Internacional

 • Relator Especial de la ONU sobre la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants
 • Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, de la ONU
 • Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants
 • Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT)
 • Observatori Europeu de Presons
 • Xarxa Euro-Llatinoamericana per a la prevenció de la tortura i la violència institucional

Àmbit Estatal

 • Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura: Defensor del Poble
 • Coordinadora per a la Prevenció i Denuncia de la Tortura
 • Rights International Spain
 • Associació Pro Drets Humans d’Espanya (APDHE)
 • Malla. Xarxa de suport davant la represió

Àmbit Català

 • Síndic de Greuges de Barcelona (Defensor del pueblo de Barcelona)
 • Síndic de Greuges (defensor del poble de Catalunya)
 • Iridia. Centre per a la Defensa dels Drets Humans
 • SOS Racisme
 • Amnistia Internacional Catalunya
 • Jutjats de Vigilància Penitenciaria
 • Secretaria Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima
 • Guàrdia Urbana de Barcelona
 • Direcció General de la Policia. Mossos d´Esquadra
 • Comissions del Parlament de Catalunya
 • Delegació del Govern a Catalunya
 • Acció dels Cristians per a la Abolició de la Tortura (ACAT)
 • Alerta Solidària
 • Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH)
 • Justícia i Pau (JiP)
 • Programa de Salut Penitenciària (ICS)
 • CIRE
 • Tanquem els CIE
 • Jutjat de Guàrdia

Responsable Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Finalitat Gestionar la vostra denúncia i publicar el vostre cas a la pàgina web de forma anònima si ho consentiu
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. En cas de greu risc per la víctima, les autoritats judicials. També s’enviaran les vostres dades a organismes i institucions competents que se seleccionen en funció de les particularitats de cada cas. La llista d’aquests organismes s’esmenten a la pàgina web on s’omple el formulari
Drets Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: Informació addicional

Recordi que per a poder completar el següent FORMULARI primer haurà de marcar la casella que apareix al final de la pàgina, acceptant les condicions anteriorment explicades.

INFORMANT

Tipus:*
De qui va obtenir la informació que ens aporta?*

IDENTIFICACIÓ DE L'AFECTAT I FETS DENUNCIATS

Situació al moment dels fets:*

captcha

Marcant aquesta casella declara que ha llegit l'anterior dret d'informació i que en clicar el botó “enviar” atorga el seu consentiment perquè les dades personals siguin tractats per l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, així com cedits a les organitzacions indicades anteriorment.

Si no desitja que les seves dades de caràcter personal siguin cedides a alguna de les organitzacions abans esmentades, indiqui a continuació el nom concret de la/s institució/ns:

En cas que sigui vostè la víctima del fet que vol comunicar, marcant aquesta casella estarà atorgant el seu consentiment perquè, de forma anònima, el seu cas sigui publicat a la pàgina web del SIRECOVI.