La nostra feina

El SIRECOVI és un Sistema complex i articulat que te com a principal objectiu garantir el respecte i la protecció dels Drets Humans de les persones privades de llibertat, en un sentit ampli. Actualment el SIRECOVI s'estructura en 3 àrees fonamentals:

 • Presons
 • Policia
 • Comunicació

I paral·lelament amb altres 4 àrees d'activitat que es relacionen de forma transversal amb les anteriors:

 • Sistema
 • Projectes i Comptes
 • Formació
 • Realització d'informes

Per al correcte desenvolupament de cadascuna d’aquestes àrees hem de realizar un gran nombre de tasques, entre les que cabria destacar:

 • Preparar rebre i estudiar possibles casos de violència institucional
 • Atendre i entrevistar víctimes de tortura i maltractaments i als seus familiars
 • Viatjar a les diverses presons de Catalunya per entrevistar-se amb les víctimes que ho requereixin i els professionals que es considera pertinent
 • Sistematitzar documents i informació
 • Comunicar casos per tal de sol·licitar que s'investiguin i s'adoptin mesures de protecció per a les víctimes
 • Acompanyar les víctimes i als familiars que ho requereixin en el procés de denúncia, tant social com jurídica
 • Fer seguiment de les investigacions que porten a terme les institucions i / o de les mesures adoptades per les organitzacions amb les que hem contactat
 • Analitzar la informació registrada i elaborar i presentar informes
 • Fer difusió del projecte i sensibilitzar sobre el fenomen de la violència institucional mitjançant la gestió de les xarxes socials i altres tasques relacionades amb les comunicació
 • Participar en reunions estratègiques, trobades i jornades dins del nostre àmbit d'activitat
 • Desenvolupar i implementar cursos i / o tallers formatius

Si vols conèixer una mica més la feina que realitzem any rere any des de l’equip SIRECOVI aquí podeu descarregar les diverses infografies i a la secció publicacions podeu trovar informes, butlletins, comunicats i altres documents d’interès sobre allò que fem.